laptop dell

Laptop xách tay Mỹ: Dell Latitude E7240 2014

Dell Latitude E7240 2014

Dell Latitude E7240, Model 2014, Ultrabook mõng đẹp, siêu bền. Bảo hành toàn cầu 2-2017 Core i5-4300U 1.9ghz Chip Haswell

Laptop xách tay Mỹ: Dell Latitude E6430 2013

Dell Latitude E6430

Dell Latitude E6430, Model 2013 máy siêu bền. Bảo hành toàn cầu đến 5-2016. Intel Core i5-3320M 2.6ghz (Max 3.3ghz,