cheese

Đặc sản Mỹ, món: Phô mai (cheese)

bang Wisconsin với sự nổi tiếng về phô mai (cheese). Ai tới đây cũng nhắc nhiều tới phô mai (cheese)