Buffalo Burge

Đặc sản Mỹ, món: Buffalo Burge

Món ăn đặc sản của bang tớ đang ở lại là món: Buffalo Burger (bánh burger làm bằng thịt bò