This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Đặc sản Mỹ, món: Sandwich móng ngựa (Horseshoe sandwich)

Nhưng món ăn đặc sản ở đây là món horseshoe sandwich (tạm dịch là bánh sandwich móng ngựa). Thông thường

Đặc sản Mỹ, món: Trứng ốp lết Denver

Kế đến là bang Colorado – bang giáp với bang tớ đang sống và tớ cách bang này chỉ khoảng

Đặc sản Mỹ, món: Buffalo Burge

Món ăn đặc sản của bang tớ đang ở lại là món: Buffalo Burger (bánh burger làm bằng thịt bò


Siêu Thị Việt Mỹ – Oder Hàng Mỹ – Hàng Mỹ Xách Tay – Ship Hàng Từ Mỹ