Hàng Mỹ Sale off: Máy tăm nước waterpik Wp- 900 – SFM04

1

Loại bỏ 99,9% Mảng bám răng | diệt Mảng bám răng hiệu quả
Flossers nước WaterPik được chứng minh trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để loại bỏ 99,9% các mảng bám từ vùng điều trị trong 3 giây.

Lưu ý: Sử dụng đúng điện á quy định trên hướng dẫn sản phẩm

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>