Đặc sản Mỹ, món: Nho và rượu nho

Bang California với tớ là bang có nhiều đồ ăn Việt ngon nhất hihi. Tuy nhiên, đặc sản của bang là những giàn và rượu ở thung lũng Napa. Tới California đã hai lần (đi khá nhiều thành phố của bang), nhưng tiếc là lại chưa có dịp đi thăm thung lũng Napa và thưởng thức .

 

Thung lũng Napa - bang California

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>